Kjøpsbetingelser

 1. Levering, fraktkostnad og forsinkelser
 2. Retningslinjer for priser og betaling
 3. Angrerett og refusjon/tilbakebetaling
 4. Reklamasjon
 5. Garanti og ansvar
 6. Erklæring om personopplysninger
 7. Vilkår for service

Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alle salg av produkter og tjenester fra Sitara til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling og ordrebekreftelse utgjør det juridiske avtalegrunnlaget for kjøpet.

1. Levering, fraktkostnad og forsinkelser

Normal leveringstid for varer som er på lager vil være mellom 3 til 10 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor. Vi tar forbehold om noe lengre leveringstid i perioder der Posten eller Sitara har mye trafikk eller i høytider og feriesammenheng.

Pakken din leveres av Bring og sendes med sporingsnummer.  Leveringstid for varer utenfor Norge: I Europa normalt innen 7- 21 virkedager og utenfor Europa innen 14 – 28 virkedager.

For produkter som ikke er på lager kan leveringsperioden være fra en uke og opp til fire/fem uker. Sitara vil imidlertid etterstrebe å kunne levere så fort det er mulig for oss. Ved levering utenfor Norge, i og utenfor Europa, kan leveringstiden være opp til 10 uker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vi forbeholder oss retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Fraktkostnadene avhenger av kundens leveringsadresse. Fraktkostnadene er beregnet ut fra Postens mest gunstige satser. Kunden vil få beskjed om fraktkostnaden før kjøpet fullføres. 

Dersom kjøpet er på over kr. 1000,- betaler Sitara fraktkostnadene innenfor Norge. Frakt til leveringssted innenfor Europa er kr 100, - og frakt til leveringssted utenfor Europa er kr. 300,-. 

Vi vil informere deg så fort det er mulig dersom leveringen av produktet blir forsinket. Vi vil så langt det er mulig gi deg informasjon om når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Sitara er ikke ansvarlig for forsinkelser eller, eller å overholde sine forpliktelser under slike forhold dersom forsinkelsen skyldes en hendelse som er utenfor vår kontroll. Denne tilstanden påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Før kunden har mottatt varen er Sitar ansvarlig for varen. Risikoen for tap eller skader vil ikke overføres til kunden før varen er levert til kunden, eller tredjepart utpekt av kunden.

Uavhentede varer omfattes normalt ikke av angreretten. Dersom du ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss.

1.1 - Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart det er anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler og meddele dette til oss, helst på post@sitara.no.

1.2 - Ekstraordinære forhold

Sitara er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Sitara godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Sitaras kontroll, og som Sitara ikke med rimelighet kunne ventes å unngå. Sitara er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

2. Retningslinjer for priser og betaling

Sitaras produkter kan kun kjøpes gjennom Sitaras offisielle nettside www.sitara.no, eller gjennom en autorisert forhandler av Sitara. Alle prisene som er oppgitt i nettbutikken er i NOK, - og er inkludert mva. og ekskludert frakt (med mindre kjøpssummen overstiger kr. 1000,-).

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før kjøpet fullføres og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

Ved betaling i nettbutikken til Sitara godtar vi Paypal, Visakort og Mastercard.

Ved levering utenfor Norge er kunden forpliktet til å betale en eventuell tollkostnad og ytterligere kostnader som kan påbeløpe. Tollpraksisen varierer fra land til land, og det er kunden ansvar å ha den nødvendige kunnskapen om dette. 

Vi tar forbehold om prisendring av produkter og fraktkostnader.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

2.1 Rabattkoder

Rabattkoder er kun gyldig i det aktuelle tidsrommet som er opplyst. En rabattkode kan ikke kombineres med en eller flere andre rabattkoder.

Noen rabattkoder og avtaler er personlige og vi forbeholder oss retten til å deaktivere rabattkoder ved eventuelt misbruk av disse.

3. Angrerett og refusjon/tilbakebetaling

Rett til å angre har kun privatpersoner og forsendelsen må returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven § 25.

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten forutsetter dette at du senest innen 14 kalenderdager etter å ha mottatt  leveransen gir oss melding om dette pr e-post til post@sitara.no. Du vil etter dette motta en kvittering pr e-post fra Sitara som bevis på at du ønsker å benytte deg av angreretten. Dersom fristen ender på en lørdag eller på en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

For å kunne benytte deg av angreretten og returnere varen, må varen være ubrukt og i samme stand som du mottok den. Det må også være i originalemballasjen. For å fullføre din retur, krever vi en kvittering eller kjøpsbevis.

Angrerettskjema sendes kunden elektronisk sammen med ordrebekreftelsen etter utført kjøp.

Alle produkter som det angres på skal sendes tilbake til oss uten unødig opphold og senest innen 14 dager. Produktet sendes tilbake til oss med alt tilbehør og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Når returen er mottatt og kontrollert, vil vi sende deg en e-post for å varsle deg om at vi har mottatt din retur. Vi vil også varsle deg om godkjenning eller avvisning av din retur.

Ved godkjent retur er vi forpliktet til å tilbakebetale hele beløpet, inkludert porto. Det er kunden som må betale returportoen. Det er kunden som bærer risikoen under transporten tilbake til oss (sporbare sendingsmetoder anbefales).

En tilbakebetaling fra Sitara vil skje innen 14 virkedager etter at vi har mottatt varen og til samme betalingsmiddel som ble brukt ved kjøpet.

Sitara fraskriver seg ansvar som er utenfor vår kontroll i forhold til forsinkelser vedrørende tilbakebetaling. Dette gjelder i hovedsak eventuelle forhold knyttet til de ulike betalingsportalene.

Dersom du ikke mottar din tilbakebetaling kan du ta kontakt med Sitara på post@sitara.no

Det er kun ordinære prisede varer som omfattes av angrerettloven. Salgsvarer vil dessverre ikke bli refundert.

Sitara forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

4. Reklamasjon 

Vi erstatter varer dersom de har mangler, er skadet eller ødelagt. Du har krav på å kunne bytte til en lik vare. 

Husk å nøye sjekke din vare/varer når du mottar disse for eventuell feil eller mangler. Dersom varen har feil, mangler, er skadet eller ødelagt, så vennligst ta med Sitara så fort som mulig.

Send oss en mail til post@sitara.no og vi vil svare på din henvendelse så fort det lar seg gjøre. Vi vil gjøre alt vi kan for å erstatte din vare og imøtekomme deg på best mulig måte. Vi ønsker at alle kunder er 100% fornøyd! 

Varen kan returnes oss i originalemballasjen med kjøpskvittering til Sitara v/Helen Hansen, Nielsenbakken 3, 1167 Oslo. 

En reklamasjon med erstatning gjelder likevel ikke hvis Sitara anser at feilen, mangelen eller skaden skyldes forhold utenfor Sitaras kontroll, og som Sitara med rimelighet ikke kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vi forbeholder oss også retten til å kunne heve kjøpet dersom varen er utgått fra lager eller på annen måte ikke lar seg fremskaffe. Kunden vil da få hele kjøpesummen, inkludert porto tur-retur, tilbakebetalt. Dette vil skje etter at Sitara har mottatt varen og da senest innen 14 dager. 

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sitara, betaler vi ikke disse utgiftene.

Forbrukerkjøpsloven, kapittel 6 (nr. 34 – 21. 06. 2002)

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. 

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. 

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende vare (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Sitara forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. 

5. Garanti 

Sitara har 2 års garanti på alle sine produkter. Naturlige råvarer som for eksempel steiner er ikke defekte selv om de i enkelte tilfeller kan ha ubetydelige avvik i form, farge og vekt og er innefor de aksepterte standarder for naturlige produkter/råvarer.

6. Erklæring om personopplysninger

DEL 1 - Hva gjør vi med informasjon?

Sitara fokuserer på å håndtere personopplysninger på en betryggende måte.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne levere varene til deg på din adresse, samt kontakte deg i forbindelse med bestillingen. Vi er også pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering. Derfor kan historikken ikke umiddelbart slettes. 

Kortnummer oppbevares ikke av Sitara utover det som er nødvendig for å sikre en effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Markedsføring via e-post vil kun skje med din tillatelse. Sitara selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler ikke slik informasjon med tredjepart.

DEL 2 - Samtykke

Hvordan får du mitt samtykke?

Når du gir oss din personlig informasjon for å fullføre en transaksjon, verifisere kredittkortet ditt, legge inn en bestilling, legge til rette for en leveranse eller returnere et kjøp, innebærer det at du samtykker til at vi innhenter denne og bruker den kun for denne spesifikk årsak.

Hvis vi ber om din personlige informasjon til en sekundær årsak, som markedsføring, vil vi enten spørre deg direkte om ditt samtykke, eller gi deg en mulighet til å si nei.

Hvordan trekker jeg mitt samtykke tilbake?

Hvis du  ombestemmer deg etter at du har registrert deg, kan du trekke tilbake ditt samtykke til at vi innehar dine personopplysninger, kan kontakte deg, bruke eller utlevere din informasjon. Du kan gjøre dette når som helst, ved å kontakte oss på post@sitara.no eller pr post til adressen: Sitara v/Helen Hansen, Nielsenbakken 3, 1167 Oslo

DEL 3 - Avsløring

Vi kan avsløre din personlige informasjon dersom vi er pålagt ved lov å gjøre det, eller hvis du bryter våre vilkår for bruk.

DEL 4 - Shopify

Vår nettbutikk ligger på Shopify Inc. Med Shopifys elektroniske e-handel plattform har vi tillatelse til å selge våre produkter og tjenester til deg. Dine data lagres gjennom Shopifys datalagring, databaser og det generelle Shopify-programmet. De lagrer dine data på en sikker server med brannmur.

Betaling

Hvis du velger en direkte betalingsløsning for å fullføre ditt kjøp, vil  Shopify lagre dine kredittkortopplysninger. Det er kryptert gjennom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Dine data ved kjøpstransaksjonen lagres bare så lenge det er nødvendig for å fullføre kjøpstransaksjonen. Etter kjøpet er fullført vil din informasjon i forhold til kjøpstransaksjonen bli slettet.

Alle direkte betalingsløsninger følger de standarder som er fastsatt av PCI-DSS som forvaltes av PCI Security Standards Council, som er en felles innsats for merker som Visa, MasterCard og American Express .

PCI-DSS kravene bidrar til å sikre en trygg håndtering av kredittkortinformasjonen i vår nettbutikk og dens tjenesteleverandører.

DEL 5 - Tredjepartstjenester

Generelt vil tredjepartsleverandører som brukes av oss bare samle, bruke og videreformidle informasjonen i den grad det er nødvendig for å tillate dem å utføre tjenestene de leverer til oss.

Visse tredjeparts tjenesteleverandører, som for eksempel betalingsløsninger og andre betalingstransaksjonsprosessorer, har sine egne retningslinjer i forhold til informasjonen som vi er pålagt å gi til dem for dine innkjøpsrelaterte transaksjoner.

For disse leverandørene, anbefaler vi at du leser deres retningslinjer, slik at du kan forstå på hvilken måte din personlige informasjon vil bli håndtert av disse leverandørene.

Når du forlater vår nettbutikk og vår nettside, eller blir omdirigert til en tredjeparts nettside eller applikasjon, er du ikke lenger underlagt denne personvernerklæringen eller våre vilkår for denne nettsiden. 

Linker

Når du klikker på linker i vår nettbutikk, kan de henvise deg bort fra vår nettside. Vi er ikke ansvarlig for personvernet på andre nettsider og oppfordrer deg til å lese deres personlige opplysninger.

DEL 6 - Sikkerhet

For å beskytte dine personlige opplysninger tar vi rimelige forholdsregler og følger bransjens beste praksis for å sikre at ikke noe informasjon blir feilaktig tapt, brukt, misbrukt, avslørt, endret eller ødelagt.

Hvis du gir oss din kredittkortinformasjon, er informasjonen kryptert ved hjelp av Secure Socket Layer-teknologi (SSL) og lagres med en AES-256 kryptering. Selv om ingen metode for overføring over Internett eller elektronisk lagring er 100% sikker, følger vi alle PCI-DSS krav og iverksette ytterligere allment aksepterte industristandarder.

DEL 7 - Cookies

Her er en liste over informasjonskapsler som vi bruker.

 • _session_id, unik token, sessional/økt -  Denne lar Shopify  lagre informasjon om økten (referent, destinasjonssiden, etc).
 • _shopify_visit, no data held/ ingen data lagret -  Vedvarende i 30 minutter fra siste besøk, brukes av vår nettsideleverandørs interne statistikk for å registrere antall besøk.
 • _shopify_uniq, no data held/ingen data lagret -  Utløper ved midnatt (i forhold til den besøkende) neste dag, Teller antall besøk til en butikk for en enkelt kunde.
 • _cart, unik token, vedvarende i 2 uker - Lagrer informasjon om innholdet i handlekurven din.
 • _ storefront_digest, unik token, ubestemt -  Hvis butikken har et passord, blir dette brukt til å avgjøre om den aktuelle besøkende har tilgang.

DEL 8 - Myndighetsalder

Ved å bruke dette nettstedet, bekrefter du at du er minst myndighetsalder eller at du har gitt oss ditt samtykke til at noen mindreårige som du har omsorg for buker denne nettsiden.

Spørsmål og kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å få tilgang til, rette, endre og slette alle personlige opplysninger vi har om deg, registrere en klage, eller rett og slett ønsker mer informasjon, ta kontakt med Sitara på post@sitara.no eller pr post til Sitara v/Helen Hansen, Nielsenbakken 3, 1167 Oslo, Norge. 

7. Vilkår for service

Oversikt

Dette nettstedet drives av Sitara. Over alt på nettsiden der begrepene  "vi", "oss" og "vår" refereres det til Sitara. Sitara tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelige via dette nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du som bruker aksepterer alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, samt å benytte deg av våre tjenester, godtar du å være bundet av våre vilkår og betingelser. Disse vilkårene for bruk gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, og uten begrensning, brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, kjøpmenn og/eller bidragsytere av innhold.

Ved å være på, eller bruke en hvilken som helst del av nettstedet, godtar du å være bundet av vilkårene for bruk. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, så har du ikke tillatelse til å få tilgang til nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Hvis disse vilkårene for bruk av tjenester er å anse som et tilbud, er godkjenning uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk av tjenester.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som er lagt til vår nettbutikken, skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan når som helst se den nyeste versjonen av vilkårene for bruk av tjenester på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte en hvilken som helst del av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer til dette nettstedet. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden jevnlig for endringer. Ved fortsatt bruk av og/eller tilgang til dette nettstedet etterfulgt av kunngjøringer av endringer betinger din aksept av disse endringene.

DEL 1 – Vilkår for nettbutikk

Ved å akseptere disse vilkårene, bekrefter du at du er nådd myndighetsalder og/eller at du har gitt oss ditt samtykke til å tillate at mindreårige som du forsørger kan bruke dette nettstedet.

Du kan ikke bruke våre produkter til ulovlige eller uautoriserte formål, du kan heller ikke, etter vilkår for bruken av denne tjenesten, bryte lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett).

Du må ikke overføre noen form for virus eller koder av en ødeleggende natur.

DEL 2 - Generelle vilkår

Vi forbeholder oss retten til å nekte service til noen, uansett grunn, til enhver tid.

Du forstår at ditt innhold (ikke inkludert kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og medføre (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer i den hensikt å kunne tilpasse til tekniske krav i tilknyttede nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under nettverksoverføringer.

Du godtar å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten, eller tilgang til tjenesten, eller noen kontakt på nettsiden der tjenesten ytes, uten skriftlig tillatelse fra oss .

Overskriftene som brukes i denne avtalen inngår kun som en orientering og vil ikke begrense eller påvirke disse vilkårene.

DEL 3 - Korrekthet, fullstendighet og aktualitet på opplysninger

Vi er ikke ansvarlig dersom informasjon som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun gitt som generell informasjon og bør ikke brukes som grunnlag for, eller brukes som eneste grunnlag for, å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktig, mer komplette eller mer tidsriktig informasjonskilder. Enhver avhengighet av/tillitt til materialet på dette nettstedet er på egen risiko. 

Dette nettstedet kan inneholde en viss historisk informasjon. Historisk informasjon gitt her er kun tilgjengelig som en referanse for deg. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet til enhver tid, men vi har ingen plikt til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du er enig i at det er ditt ansvar holde deg oppdatert på endringer på nettstedet vårt.

DEL 4 - Endringer i service og priser

Prisene på våre produkter kan endres uten varsel. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avslutte tjenesten (eller deler eller innhold av denne) uten forvarsel til enhver tid.

Vi skal ikke være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for endringer, prisendring, suspensjon eller opphør av tjenesten.

DEL 5 - Produkter og tjenester

Visse produkter eller tjenester kan kun være tilgjengelig på nettet via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha en begrenset mengde/antall og er underlagt retur- og bytterett kun i henhold til våre retningslinjer for retur og bytte av varer. Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig.

Vi har gjort vårt ytterste for å vise alle våre produkter så nøyaktig som mulig med hensyn til farger og bilder, samt produktbeskrivelser. Vi kan imidlertid ikke garantere at datamaskinens skjermvisning av alle farger vil være nøyaktige, da alle monitorer kan ha ulik kalibrering i forhold til fargefremvisning. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Vi tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til en person, geografisk område eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengdene av noen produkter eller tjenester som vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller prising av produkter kan endres når som helst uten varsel og på eget skjønn, av oss. Vi forbeholder oss retten til å avslutte salget av et hvert produktet når som helst. 

Vi garanterer ikke at kvaliteten på alle produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller ervervet av deg vil møte dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli korrigert.

DEL 6 – Nøyaktighet av fakturering og kontoinformasjon

Vi forbeholder oss retten til å avvise en ordre, eller kjøp, som du har utført hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller avbryte mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse restriksjonene kan inkludere ordrer/bestillinger/kjøp utført av eller under samme kundekontoen, det samme kredittkortet, og/eller ordrer/bestillinger/kjøp som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Dersom vi skulle utføre en endring eller kansellering av en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg via e-post og/eller fakturaadresse/telefonnummer oppgitt da bestillingen ble gjort. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby ordre som, etter eget skjønn, ser ut til å bli lagt inn av forhandlere, reforhandlere eller distributører.

Du aksepterer å gi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøp- og kontoinformasjon for alle kjøp gjort i vår nettbutikk. Du samtykker i å raskt oppdatere din konto og annen informasjon, inkludert din e-postadresse og kredittkortnummer med utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjoner og kontakte deg etter behov.

For flere detaljer, vennligst les våre retningslinjer for retur av varer.

DEL 7 - Tilleggsverktøy

Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy, noe vi verken overvåker eller har noen kontroll over. 

Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy "som de er" og "slik de er tilgjengelige" uten noen garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten noen anbefaling. Vi skal ikke ha noe som helst ansvar som oppstår fra eller er relatert til din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.

All bruk av deg av valgfrie verktøy som tilbys gjennom nettsiden er helt på egen risiko og skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenner de vilkår for verktøy er gitt av den aktuelle tredjepartsleverandør (er).

Vi kan også, i fremtiden, tilby nye tjenester og/eller funksjoner gjennom nettsiden (inkludert, utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester vil også være underlagt de samme vilkårene for bruk.

DEL 8 – Linker fra en tredjepart

Et visst innhold, produkter og tjenester tilgjengelige via vår tjeneste kan omfatte materiale fra tredjeparter.

Tredjeparts linker på denne nettsiden kan henvise deg til tredjeparts nettsider som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlig for å undersøke eller vurdere innhold eller nøyaktighet og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar for eventuelle tredjeparts materiale eller nettsider, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner gjort i forbindelse med eventuelle tredjeparts nettsider. Les nøye gjennom tredjeparts betingelser og praksis, og sørg for at du forstår dem før du deltar i en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjeparts produkter bør rettes til tredjepart.

DEL 9 - Personlig informasjon

Innsending av personlig informasjon gjennom butikken er underlagt våre retningslinjer for personvern. Se våre retningslinjer for personvern.

DEL 10 - Feil, unøyaktigheter og utelatelser

Av og til kan det være informasjon på vår nettside eller i denne tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler som kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktpriser, leveringstider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere ordre hvis informasjonen på nettsiden/tjenesten, eller på noen relatert nettsted er unøyaktig, når som helst og uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn din bestilling) .

Vi påtar oss ingen forpliktelser til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon på nettsiden/tjenesten eller på noen relatert nettsider, inkludert og uten begrensning, prisinformasjon, unntatt det som kreves av loven. Ingen spesifisert oppdatering eller oppdateringsdato brukt på nettsiden/tjenesten eller på relaterte nettsider, bør tas som en indikasjon på at all informasjon på nettsiden/ tjenesten eller på noen relatert nettsider har blitt endret eller oppdatert.

DEL 11 - Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Vi garanterer ikke, representerer eller garanterer, at din bruk av vår nettside/tjeneste vil være uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at bruk av nettsiden/tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig.

Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne nettsiden/tjenesten på ubestemt tid eller kansellere nettsiden/tjenesten når som helst, uten varsel til deg.

Du samtykker til at din bruk av, eller manglende evne til å bruke nettsiden/tjenesten, er på egen risiko. Nettsiden og alle produkter og tjenester levert til deg gjennom nettsiden er (med unntak av det som uttrykkelig fremgår av oss) tilgjengelig "som det er" og "som tilgjengelig" for din bruk, uten noen representasjon, garantier eller betingelser av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ukrenkelighet.

Ikke i noe tilfelle skal Sitara, våre ansatte, partnere, leverandører eller tjenesteytere holdes ansvarlig for eventuelle skader, tap, krav, eller noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte sparepenger, tap av data, returkostnader, eller noen lignende skader, enten basert på kontrakt, (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller annet, som oppstår fra din bruk av nettsiden eller eventuelle produkter anskaffet ved hjelp av nettsiden, eller for noen andre krav relatert på noen måte til din bruk av nettsiden eller produktet, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller eventuelle tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruk av nettsiden eller noe innhold (eller produkt) der legges ut, overføres, eller på annen måte gjøres tilgjengelig via nettsiden. Fordi noen land, stater eller jurisdiksjoner ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, er vårt ansvar begrenset til den grad det er tillatt ved lov.

DEL 12 - Erstatning

Du godtar å beskytte, forsvare og ikke skade Sitara og våre mors- og datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underentreprenører, leverandører, praktikanter og medarbeidere, å fraholde deg fra ethvert krav eller pålegg, inkludert rimelige advokathonorarer, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse vilkårene eller de dokumentene de innlemmer ved henvisning, eller ditt brudd på lover eller rettighetene til en tredjepart.

DEL 13 - Ugyldighet

I det tilfelle at noen av bestemmelse i disse vilkårene viser seg å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal bestemmelsen likevel kunne håndheves i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov. Den del som ikke kan håndheves skal anses å være skilt fra disse vilkårene for nettsiden/tjenesten, slike bestemmelser skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de andre gjenværende bestemmelsene.

DEL 14 - Oppsigelse

Partenes forpliktelser og ansvar inngått før oppsigelsesdatoen skal ikke opphøre på grunn av oppsigelsen, men fullføres som avtalt.

Vilkårene for nettsiden/tjenesten er gjeldende, med mindre og inntil den sies opp av deg eller oss. Du kan si opp vilkårene når som helst ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke vår nettside/tjenester, eller når du slutter å bruke nettsiden vår.

Hvis du etter eget skjønn mislykkes, eller vi har mistanke om at du har unnlatt å etterkomme bestemmelsene i vilkårene, kan vi avslutte avtalen når som helst og uten varsel, og du vil være ansvarlig for alle skyldige beløp til og med datoen for opphør; og/eller tilsvarende kan vi nekte deg tilgang til våre tjenester (eller deler av dem).

DEL 15 - Hele avtalen

Svikt fra vår side til å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser.

Vilkårene for bruk og retningslinjer eller driftsregler lagt ut på denne nettsiden eller i forhold til nettsiden/tjenesten utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss, og styrer din bruk av nettsiden/tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av vilkårene for bruk).

Eventuelle uklarheter i tolkningen av disse vilkårene skal ikke tolkes mot eventuelle utkast.

DEL 16 - Lover

Disse vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler hvor vi yter tjenester skal reguleres av og tolkes i samsvar med norske lover.

DEL 17 - Endringer av vilkår og service

På denne siden kan du kan når som helst se den nyeste versjonen av vilkårene for bruk.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte en hvilken som helst del av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer for vår netteside. Det er ditt ansvar å sjekke vår nettside for endringer. Ved din fortsatte bruk av, eller tilgang til, vår netteside/tjeneste etter at vi  har informert om endringer i disse vilkårene for bruk, så aksepterer du disse endringene.

DEL 18 - Kontaktinformasjon

Spørsmål om vilkårene for bruk kan sendes til oss på post@sitara.no