Tetrapoder

Tetrapodene er modernistiske og enkle i uttrykket. Her er det som i utganspunktet er en stor og røff betongkonstruksjon blitt til et elegant smykke med et enkelt og tidløst design. Inspirasjonen bak minikolleksjonen med tetrapoder er i hovedsak den norske og ville naturen i nord, da mer spesifikt havet. Det er i skjæringspunktet mellom hav og land at naturens kraft blir mest synlig og det er her tetrapodene beskytter landet mot havets voldsomme bølger, som bølgebrytere.